SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 • Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Tửu Trùng Khang
  Rượu Đông Trùng Hạ Thảo Tửu Trùng Khang
 • Trà Đông Trùng Hạ Thảo
  Trà Đông Trùng Hạ Thảo
 • Đông Trùng Hạ Thảo Sinh Khối Tươi
  Đông Trùng Hạ Thảo Sinh Khối Tươi
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps KING
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps KING
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps Xương Khớp
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps Xương Khớp
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 500 (Hộp 90 viên)
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 500 (Hộp 90 viên)
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 500 (Hộp 30 viên)
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 500 (Hộp 30 viên)
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 365
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 365
 • Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 950
  Đông Trùng Hạ Thảo Cordyceps 950